Mediation

Spade HR kan als mediator optreden bij arbeidsconflicten, burenruzies, erfenissen en andere conflicten. Wanneer u een mediator zoekt om een echtscheiding te begeleiden kan ik u door verwijzen naar een gespecialiseerde collega.

Conflicten veroorzaken spanningen. Op het werk kan dit leiden tot een slechte werksfeer en/of ziekteverzuim. Naast persoonlijke schade hebben conflicten ook financiële schade tot gevolg.

Het is daarom van essentieel belang om een geschil snel op te lossen. Als mediator begeleid ik partijen bij de oplossing van een conflict. Het gaat niet om gelijk hebben of krijgen. Het gaat om een oplossing die voor alle partijen een verbetering betekent; win-win. Ik doe dit door een spiegel voor te houden en door de juiste vragen te stellen. Het conflict zal snel en efficiënt worden opgelost, omdat belangen helder zijn en omdat oplossingen door partijen zelf zijn gevonden.

Een onderdeel van de mediation van Spade HR is preventieve mediation. Preventieve mediation wordt toegepast in situaties waar geen conflict is, maar waar u wel afspraken maakt over mogelijke conflicten. Bij preventieve mediation legt u samen met uw werknemer of zakenpartner op voorhand vast wat er gebeurt als er iets mis gaat gedurende de samenwerking. Het doel hier van is om een mogelijk conflict met alle gevolgen van dien te voorkomen. Preventieve mediation wordt toegepast bij bijvoorbeeld het overdragen van een bedrijf, het samenvoegen van een bedrijf of de oprichting hiervan.

Voordelen van mediation

  • Zelf oplossen

Partijen komen zelf tot een oplossing. Een gang naar de rechtbank wordt voorkomen. Daarnaast is er bij mediation sprake van een verbetering van de toekomstige relatie. Partijen houden grip op de uitkomst.

  • Onpartijdig

De mediator is neutraal en dus geen mede-eigenaar van het probleem. De mediator brengt de communicatie weer op gang en bewaakt het proces, zodat partijen zelf een oplossing vinden.

  • Vertrouwelijkheid

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk; iedereen verplicht zich tot geheimhouding, zodat deelnemers zich vrij voelen om alles te kunnen zeggen.