Casemanagement

Spade HR is uw praktische casemanager. Marcel heeft afgelopen 15 jaar zijn sporen verdiend in het casemanagement.  Marcel is in te zetten als interne casemanager al dan niet onder taakdelegatie.  Daarnaast functioneert Marcel uitstekend binnen een arbodienstverlener.

Bij alle acties die worden uitgevoerd staat duurzame re-integratie in combinatie met schadelastbeperking centraal. Werkgever en werknemer staan centraal in dit proces en zullen gevraagd en ongevraagd advies krijgen.

Marcel is verbonden aan de Arbospiegel (www.arbospiegel.nl). Via dit samenwerkingsverband brengt Marcel u in verbinding met specialisten op het gebied van Arbodienstverlening, Ziektewet en WGA.